Logo WoodStoneMetal

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WSM

1. Charakterystyka produktu

Kupując meble Wood Stone & Metal nie tylko wybierasz niepowtarzalny i pełen charakteru styl, ale również akceptujesz wszystkie warunki jakie ciągnie za sobą wykorzystanie do ich budowy naturalnego materiału, jakim jest lite drewno. Meble WSM posiadają widoczne "naturalne wady" i jest to głównym zamysłem firmy. Meble robimy tylko i wyłącznie z litego drewna i celem firmy jest zachowanie i wyeksponowanie jego naturalnego wyglądu. Wady takie jak sęki, ubytki po sękach, miejscowe spękania są nieodłącznym elementem drewna i tym samym są czymś co chcemy pokazywać, a nie ukrywać.

1.1 Tolerancja wymiarów

W wyniku procesów obróbki, wyrównywania i dopasowywania drewna wymiary gotowego blatu mogą różnić się od wartości nominalnych w następujących granicach:

A. grubość blatu: ~5mm

B. długość blatu: ~10mm

C. szerokość blatu: 4% D. wysokość stołu: ~10mm

1.2. Naturalne wady drewna

Wszelkie wady drewna pochodzenia naturalnego i związane z charakterystyką tego materiału takie jak: sęki, miejscowe spękania, ubytki po sękach i wszelkie inne wady mają kluczowy wpływ na wygląd i indywidualny charakter naszych mebli i nie są uznawane za wadę produktu, chyba, że indywidualnie inaczej ustalono z klientem.

1.3. Praca drewna Produkty wykonywane są z litego drewna.

Ten naturalny materiał wykazuje tendencję do zmian objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych - głównie wahań wilgotności powietrza. Proces ten jest bardzo długotrwały i zależy od szeregu czynników, którym poddawane jest drewno w trakcie eksploatacji.

Drewno, z którego wykonany jest mebel było poddane odpowiednim procesom sezonowania/suszenia, które dostosowują je do użytku wewnętrznego, jednakże zjawiskiem normalnym i naturalnym jest niewielkie odkształcanie się blatu. Zjawiska związane z pracą drewna nie są uznawane za podstawę do reklamacji, o ile nie wpływają w sposób rażący na użyteczność mebla. Konsument jest zobowiązany do utrzymania w pomieszczeniu, w którym przechowuje produkt drewniany, temperatury w granicach 18-23 stopnie i wilgotności względnej powietrza 40-65%.

Producent nie odpowiada za zniekształcenia wynikające z:

 • przechowywania i użytkowania produktu w pomieszczeniu o nieodpowiednim poziomie wilgotności powietrza; obejmuje to takie uszkodzenia jak: duże pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia;
 • ustawienia mebla w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła takich jak piece, kominki, grzejniki, piekarniki;
 • ustawienia bezpośrednio na powierzchni mebla gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;
 • narażenia mebla na długotrwały kontakt z wodą lub innymi cieczami;
 • ustawienia mebla na nierównym podłożu (drewno dopasuje się do nierówności);
 • przechowywania przez okres dłuższy niż 10 dni nierozpakowanego mebla;
 • przechowywania w transporcie w niewłaściwych warunkach.

1.4. Zmiany barwy

Pod wpływem ekspozycji na działanie promieni słonecznych drewno może zmieniać barwę, co jest procesem naturalnym i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

1.5. Konserwacja i zasady użytkowania

A. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi instrukcję użytkowania, z którą Konsument ma obowiązek niezwłocznie się zapoznać. Sprzedający wyklucza swoją odpowiedzialność w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z dostarczoną instrukcją.

B. Konsument powinien okresowo dbać o produkt, pokrywając go odpowiednim środkiem 1-2 razy do roku. Środek ten nie jest dołączony do zakupionego produktu. Wszelkie informacje na temat środka oraz sposobu konserwacji zostaną zapisane w instrukcji użytkowania. Wszelkie wady wynikające z braku konserwacji produktu nie są powodem do reklamacji.

1.6. Dostawki

Oferowane przez Sprzedającego dostawki przedłużające blat stołu mają ograniczoną nośność. Obciążenie statyczne, na jakie mogą być narażone dostawki wynosi 7kg. Dostawki do blatu nie są przechowywane w skrzyni stołu. Dostawki należy przechowywać w miejscu o odpowiedniej wilgotności i nie bezpośrednio na ziemi. Nieodpowiednie warunki przechowywania dostawek w późniejszym okresie mogą doprowadzić do złego dopasowania do blatu. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zmiany powstałe wskutek złego przechowywania dostawek! Ewentualna naprawa dostawek, jest możliwa w przyszłości jednak koszt transportu leży po stronie klienta.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę WSM Łukasz Golenia z siedzibą w Strzeleczki (adres: Prudnicka 6, 47-364 Strzeleczki) o numerze NIP 749-202-4397 i REGON 369633334, (zwaną dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.wsmshop.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), drogą mailową, przez konto fb https://www.facebook.com/WSMdesigne/ lub telefonicznie.

1.2 Wszystkie informacje zawarte, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zakres i warunki świadczenia usług

2.1 Produktami oferowanymi są meble wykonywane z naturalnego drewna i metalu. Oferta zawarta zawiera dokładny opis produktu, łącznie z parametrami technicznymi, dostępnymi wariantami kolorystycznymi, zdjęciami, ceną oraz metodami płatności i kosztami wysyłki. Koszty wysyłki dla poszczególnych regionów Polski mogą się różnić. Klient zobowiązany jest liczyć się z ewentualnymi opóźnieniami wynikającymi z dostarczeniem mebla.

2.2 Warunkiem korzystania z usług firmy WSM jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia. 2.3 Zamówienia można składać za pomocą sklepu internetowego, fb: https://www.facebook.com/WSMdesigne/, mailowo lub telefonicznie.

2.4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z:

1. a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu; 2. b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informacji o przebiegu realizacji zamówienia.

2.5 Po złożeniu zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.6 Ceny oferowane przez Firmę WSM:

1. a) stanowią ceny brutto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;

2. b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

3. c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

2.7 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1. a) przedpłatę na rachunek bankowy wynoszącą 20% wartości zamówionego Towaru,

1. b) zapłata za wykonane zamówienia następuję w momencie dostawy gotówką lub przelewem na podany numer konta przed dostawą.

2.8 Sprzedawca może poinformować Klienta o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia. Jest to termin umowny, który może ulec wydłużeniu ze względu na wiele czynników m.in. dostawę.

2.9 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.10 Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

2.11 W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

2.12 Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

2.13 Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

2.14 Przy realizacji dostaw zastosowanie mają przepisy Prawa Przewozowego.

2.15 Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

3. Czas realizacji zamówienia oraz sposoby i koszty dostawy

3.1 Czas realizacji zamówienia wynosi a) Wymiary standardowe- od 20 do 50 dni roboczych b) Wymiary niestandardowe- do 60 dni roboczych Dzień roboczy to 1 dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji liczy się od momentu zaksięgowania zaliczki na koncie Sprzedającego do stworzenia gotowego, w pełni wartościowego produktu. Czas wysyłki/dostawy nie jest zaliczany do czasu realizacji zamówienia

3.2 Sprzedawca oferuje następujące opcje dostawy:

 • przesyłka kurierska

4. Gwarancje

Sprzedawca udziela na produkty 12 miesięcznej gwarancji.

5. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

Nasze produkty wykonywane są na Państwa indywidualne zamówienie. Takie produkty są wyłączone z możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

6. Reklamacje związane z jakością towaru

6.1 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w szczególności art. 556 i następne. Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem przez 1 rok od daty wydania rzeczy.

6.2 Reklamację należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres wsmdesigne@gmail.com Następnie należy wypełnić „Formularz Reklamacji” i odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (dowodem wpłaty) na adres: WSM Łukasz Golenia Prudnicka 6, 47-364 Strzeleczki

6.3 Klient jeżeli towar ma wadę, może:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (warunek: wada jest istotna)

6.4 Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni i poinformowania Klienta w sposób zdeklarowany w Formularzu Reklamacji.

6.5 Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.

6.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. W przypadku nieuznania reklamacji koszty przesyłki pokrywa Klient.

7. Reklamacje związane z uszkodzeniem w transporcie

7.1 W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem w transporcie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.

7.2 Klient powinien przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody.

7.3 Reklamację związaną z uszkodzeniem w transporcie Klient składa u Dostawcy.

8. Prawa autorskie

Wszelkie opisy zawarte na stronie są własnością WSM i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela. Wszelkie zdjęcia są własnością WSM. Ich kopiowanie i używanie jest możliwe tylko za zgodą właściciela przy jednoczesnym podaniu źródła.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.

9.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password